måndag 6 september 2010

Politik för både arbete och arbetare

Alliansfritt presenterar ikväll en välgjord sammanställning om alliansens politik och hur den slår mot situationen på arbetsmarknaden. Det har skett många försvagningar i den enskildes rättigheter på arbetsplatsen, och det finns förslag på många fler. Situationen i arbetslivet har fåt alltför lite utrymme i den här valrörelsen, hittills i alla fall. Det är självklart ingenting som regeringen och dess företrädare är intresserad av att lyfta, för människor i allmänhet brukar inte vara så förtjust i när deras villkor på arbetsplatserna försämras. Det är egentligen anmärkningsvärt att förslag som till exempel det om ekonomiska frizoner bara "slinker igenom" och inte blir granskat och diskuterat. Likväl som diskussionen om ungas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Med förslag om ungdomslöner och längre provanställningstider för unga så visar man att man inte tycker det är viktigt att unga får flytta hemifrån och skaffa familj. Eller hur många jobb tänker alliansen att varje ungdom ska ha för att ha råd att betala hyran? Jag tror varken unga eller deras föräldrar tycker det är optimalt att man ska bo hemma tills man är 25. Vi måste ge de unga chansen att bli vuxna! Läs Alliansfritts sammanställning, och se till att sprida den. Vi måste lyfta frågan om arbetslivets villkor. Vi är det enda politiska alternativet som prioriterar både arbete och arbetare. Pingat på intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar