onsdag 8 september 2010

Järnvägsfientlig omodern regeringspolitik

I DN kan man läsa den här väldigt intressanta artikeln om hur regeringen tänker fördubbla banavgiften på järnväg.
Samtidigt som de kritiserar oss rödgröna väldigt hårt för att vi kommer att lägga ett förslag om kilometerskatt 2013, så tänker de själva alltså lägga en kilometerskatt för tåg, det enda miljövänliga transportmedel vi har idag. Om inte det säger nog om den här regeringens sneda syn på miljöpolitiken så kan ni läsa citatet från DN-artiekln här nedan;

"I transportutredningen från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen finns också några förslag som regeringens inte tagit hänsyn till.
Enligt utredningens bygger kalkylerna i åtgärdsplanen också på klimathänsyn. För att de höjda banavgifterna ska gå ihop med målet om att minska transportsektorns klimatpåverkan måste också de andra transportslagen avgiftbeläggas i högre grad.
Utredningen skriver att den utgår från att regeringen genomför höjda bränsleskatter och att kilometerskatt för tung trafik införs. Detta har regeringen varit tveksam inför."


Tveksam? Nja, snarare tväremot. Så det innebär att höjningen av banavgifterna alltså inte kommer att mötas med högre avgifter på väg. Vilket med enkel matematik gör risken större att gods flyttas från järnväg till väg. Vilket är exakt raka motsatsen till klimatsmart.

Vi rödgröna vill satsa dubbelt så mycket pengar som regeringen på järnvägar. Vi vill flytta godstransporter, i den mån det är möjligt, från väg till järnväg. Det är smart, modernt och miljömedvetet. 4 år till med en borgerlig regering är sannerligen 4 förlorade år för miljöpolitiken. Det har vi varken råd eller tid med.

Pingat på intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar