onsdag 15 april 2009

Inga vinnare, många förlorare

Så kom då de efterlängtade vårbudgeten idag. En budget där vi verkligen hade hoppats på krafttag mot arbetslösheten innan den går för långt, krafttag mot jobbkrisen och för jobben, och besked om satsningar på kommunerna, landstingen och utbildning. Av detta blev det intet.

Anders Borg gjorde en stor sak av den enorma "satsning" som görs på arbetsmarknadspolitiken. En satsning av historiskt slag, sa han. Drygt 10 miljarder. 10 miljarder, som enbart kommer att gå till de ökade kostnader som arbetslösheten för med sig genom att fler behöver A-kassa och att fler får lönegaranti på grund av ökade konkurser. Detta kallar man för "satsning". Och vissa media, tex DI, lyckas dessutom köpa detta.

Det satsas inte en krona på aktiva insatser. Det satsas inte en krona på näringslivet. Inte en stavelse om att tidigarelägga statens investeringar i byggande, renoveringar eller järnvägar. Utbildningen då? Ingenting på bristyrkesutbildning. 400 platser på yrkesvux. Det blir 1.2 platser per kommun. Samma dag som 700 får gå från SAAB. Det är ett hån.

När ska Borg & Co inse att de har ansvaret och att det är de som har möjlighet att påverka? När Borg dessutom avfärdar vår kritik som ansvarslös, och att vi hittar på pengar som inte finns, så tror man knappt sina öron. Vi har täckning för våra förslag. Det är Borg &Co som lånar pengar redan nu för att betala de rikas skattesänkningar. Det är ansvarslöst.

Mycket går att säga och kritisera i denna budget, därför kommer vissa saker förmodligen inte att bli så stora i media. Ett exempel är att man minskar Sametingets anslag med 5 miljoner. Det är över 10 % av deras totala anslag, i en tid när deras arbetsuppgifter bara ökar, vilket är något jag och en kollega motionerade om förra året.
Samtidigt ökar regeringen anslagen till sitt eget regeringskansli med 141 miljoner. Beräknad ökad kostnad inför ordförandeskapet i EU är 81 miljoner, men resten? 60 miljoner? Sametinget har idag en budget på dryga 43 miljoner, och där ska man alltså skära 5. Kan det verkligen vara rimligt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar