torsdag 23 april 2009

Fågelinfluensaansvar privatiseras

Idag lämnar regeringen in en lagrådsremiss om en ny veterinär organisation. Måhända låter det inte som en kioskvältare, men faktum är att det är riktigt skrämmande läsning.

Idag har vi en statlig distriktsveterinärorganisation som garanterar en djursjukvård över hela landet. De garanterar också en väl uppbyggd smittskyddsberedskap. Smittskyddet är en stor och oerhört viktig fråga. Fågelinfluensan kanske inte syns lika ofta på löpsedlarna längre, men faran är allt annat än bortblåst. Vi ser också andra sjukdomar komma upp till våra breddgrader allteftersom klimatet förändras. Blåtunga är exempel på en sådan sjukdom, som vi nu bedriver intensiv vaccinering mot i stor skala, men det finns också exempel på de Leschmaniasmittade hundarna som uppmärksammades av Uppdrag granskning tidigare i år.

En statlig smittskyddsorganisation garanterar dels ett smittskydd i hela landet, men också ett likvärdigt smittskydd i hela landet. Utbildningar genomförs kontinuerligt för att hålla kunskapen hög om nya sjukdomar och olika metoder för behandling och förebyggande.

Nu vill regeringen att smittskyddsberedskapen och den veterinära jourverksamheten ska kunna upphandlas av privata aktörer. Den som kommer med lägsta priset ska alltså vara den som skyddar samhället från smittsamma sjukdomar. Det är absurdt, om ni frågar mig. Hur ska detta kunna säkerställas? Varför splittra upp en idag mycket väl fungerande organisation?

Regeringens privatiseringsiver har inga gränser, nu hotas även hälsan för både djur och människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar