onsdag 27 maj 2009

Jag fick ett brev..

Som den uppmärksamme kanske har märkt, så var det ett tag sen jag bloggade. Jag har spenderat hela senaste veckan ute "In real life", men nu är jag tillbaka i bloggosfären igen!

När jag kom hem och började gå igenom posthögen så ser jag till min nyfikenhet att jag har fått brev från Moderaterna inför EU-valet. Det är ju alltid intressant att se vilken ingång de tar när de ska "möta folket" så jag öppnar och läser följande ;

"Jag skriver till dig för att kort berätta vad moderaterna och Allians för Sverige gör för att möta den lågkonjunktur som nu sveper över världen"

Intressant, tänker jag. Det har jag verkligen funderat över, här kanske det kan produceras ett svar... Fortsättningen lyder ;

" Alliansregeringen bemötte redan i ett tidigt skede krisen med offensiva åtgärder. Men nu när den ekonomiska krissen fördjupas ytterligare är det extra vilktigt att fortsätta med politiska åtgärder för att stimulera efterfrågan på arbetskraft - för att så många som möjligt ska kunna få jobb. Och behålla dem.
I riksdagen har vi i Alliansen beslutat att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare. Dessutom har vi sänkt trösklarna till arbetsmarknaden - vi har gjort det enklare och billigare att anställa samt ökat möjligheterna till utbildning"

(!!!)
Vidare;

"Vi tillför också extra resurser till kommuner och landsting, så att de kan värna välfärdens kärnverksamheter. Sammantaget ger våra insatser Sverige betydligt bättre förutsättningar till återhämtning, samtidigt som de mildrar effekterna av den pågående krisen. Detta utan att att äventyra framtiden genom att låta utgifterna skena. För oss handlar det om ett långsiktigt ansvarstagande för vårt land, så att vi undviker en ännu sämre situation längre fram"

Och så fortsätter det. Att påstå att de satsat på "offensiva åtgärder" redan i krisens början, att säga att de "ökat möjligheterna till utbildning"... Det är ju att fara med osanning. Alliansregeringen har skurit ner i utbildningen, och dessutom gjort det svårare för många att studera vidare genom att försvåra för för de som varit i arbetslivet att komma in på universitet och högskola.
Pinsamt.

Den enda konkreta politiska åtgärden som faktiskt nämns i brevet är att de sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare. De "glömmer" att nämna att de stora skattesänkningarna har gått till höginkomsttagare. De "glömmer" också att nämna att de futtiga summor de nu skickar till kommuner och landsting för att rädda "välfärdens kärna" vida understiger de summor som kommuner och landsting förlorat på grund av de skattesänkningar som i det här brevet nämns som ett led i krispolitiken.

Alliansregeringen har inte bemött krisen offensivt. De har inte bemött krisen alls. Att gå ut i massbrev och försöka låta påskina något annat är bara pinsamt. Människor är klokare än så, och genomskådar lätt tom retorik.

I slutet av brevet kommer ett litet PS. Det handlar om att det är EU-val, och att man faktiskt kan gå och rösta. Som ett PS...


Undertecknare av brevet är Ulf Grape, vår enda moderata ledamot från länet, allt för att få en "personlig känsla". Det lyckades inte. Men det var fascinerande att se hur många ord man kan skriva utan att säga någonting..

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Pingat på intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar