måndag 8 februari 2010

Ett misslyckande i skymundan

I helgen har jag varit på Jokkmokks marknad och bland annat deltagit i ett seminarium anordnat av Svenska samernas riksförbund, SSR, om samepolitiken i framtiden.

Bakgrunden som föranledde just denna diskussion är en skrivelse som regeringen lagt, men nu inte kommer att lägga någon proposition om efter massiv kritik från samernas sida. Och inte undra på. Regeringen har inte någon gång under processen konsulterat samerna själva om vad de vill, utan skrivit ett förslag som sedan skickats ut på remiss. I skrivelsen finns förslag på just konsultation när regeringen hanterar frågor kopplat till samerna, vilket kan ses som märkligt efter den här hanteringen..

På frågan om vad man menar med ordet konsultation på seminariet svarade alliansens närvarande, Magnus Kindbom (politisk sakkunnig och stabschef på Jordbruksdepartementet) att det i hans definiton innebär att diskutera med berörda parter efter remissförfaranden. Här har vi, minst sagt, olika syn. I mina ögon innebär begreppet snarare att man för diskussioner med berörda parter under hela processen.
Intressant också, att regeringen inte skickade någon med mandat att föra dess talan, vilket Kindbom själv underströk att han inte hade i vissa frågor.

När alliansregeringen tillträdde 2006 slog man på stora trumman när det gällde samepolitiken. Man tillsatte en intern beredning som skulle samla alla utredningar och komma fram till förslag på lösningar. Man vägrade föra diskussioner med oppositionen. Det i sig är ett misslyckande, eller möjligen ett bevis på övertro av sina egna förmågor. Samepolitiken ÄR infekterad, och har alltid varit det. Därför borde varje regering med självaktning åtminstone försöka få en bred politisk överenskommelse i frågan. Det håller inte att byta inriktning vid regeringsskiften.

Så. Utan att ha diskuterat med samerna själva, och utan att ha fört samtal med oppositionen, så läggs ett förslag som ingen vill ha. Och dras tillbaka. Så anser regeringen att den har gjort vad den kunnat i frågan. Lite väl lättvindligt, om än ej förvånande, om ni frågar mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Pingat på intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar