onsdag 25 november 2009

Regeringens val

Idag har jag varit på hemmaplan och träffat många fackliga kamrater, och ett gäng nya partimedlemmar. Det är alltid inspirerande och ger mig kraft att fortsätta kämpa för det samhälle som jag tror på.

Vid alla dagens träffar har vi diskuterat det läge som landet befinner sig i. Vi har pratat om effekterna av regeringens politik. Vi har pratat om och med de personer som har fått det riktigt, riktigt, tufft när den borgerliga politiken har slagit igenom. Vi har pratat om de val den här regeringen har gjort. Valet att satsa på de som redan har och putta de som balanserar på kanten av att klara sig ännu längre ut. Valet att lämna 30 % av en hel ungdomsgeneration utanför arbetsmarknaden istället för att satsa på att skapa jobb åt dem. Valet att låna pengar för att ge skattesänkningar åt de rika istället för att satsa de pengarna på nyinvesteringar i vägar och järnvägar som skapar jobb till de som är utan. Vi har pratat om orättvisor och klasskillnader som ökar kraftigt genom en medveten politik.

Intrycken är många, känslorna starka, men en sak är säkert.
Vi kan inte låta det här fortgå.
Varenda skattekrona du fått sänkt på din lön har du fått på bekostnad av någon annans välfärd. Är det solidaritet?
Har det gått så långt så att vi inte längre förmår att se det?
De människor jag har träffat idag har sett det. De är lika övertygade som mig om att vi inte kan fortsätta på det här sättet. Opinionsundersökningarna visar på att svenska folket har sett det, man vill ha en ny regering, och man har velat det ända sedan den här regeringen tillträdde. Tyvärr är mediavinklingen på varenda opinionsundersökning mer fokuserad på huruvida socialdemokraterna går upp eller ner än att fokusera på att de borgerliga ändå alltid är mindre än oss..

Vad än media säger så står folk på oppositionens sida, för man har fått nog.
Mer än nog. Vi har inte råd att behandla folk som det här landet gör nu, varken ur ett ekonomiskt eller mänskligt perspektiv.

I morgon fortsätter debatten för min del, och den kommer att hålla på varenda, varenda dag tills vi går till val igen.
Ses på barrikaderna!


Pingat på intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar