onsdag 28 oktober 2009

Ideologisk fight aviserad!

Idag startade vår socialdemokratiska partikongress.
Äntligen!
Vi har sett fram länge mot vår jobbkongress, då de ideologiska skiljelinjerna mellan rött ochblått ska tydliggöras, lyftas upp, och debatteras.
Under de närmaste dagarna ska mängder med motioner debatteras och beslutas om, så det inte längre ska råda någon tvekan om vad vi socialdemokrater egentligen står för. För oss som är aktiva i politiken har det inte funnits några frågetecken om var vi står, men efter kongressen kommer det att bli tydligt för alla.

När Mona Sahlin inledningstalade idag möttes hon av stående ovationer både före och efter talet. Välförtjänt. Hon höll ett lysande, engagerat, starkt, tydligt, ideologiskt tal. Om någon tvekat om att vi skulle ta en ideologisk fight med högern, så kan jag avslöja att den redan är igång.
Hela talet kan du läsa här. Gör det!

Men om du inte har tid just nu, så kommer ett par valda citat här nedan..

"Ingen människa är en ö. Människan blir människa först i mötet med andra människor. Det har uttryckts på många sätt. Men vi lever aldrig våra liv oberoende av andra. Mycket av det som är viktigt för vårt eget liv måste vi forma tillsammans med andra.
Ingen kan bygga sitt eget sjukhus bara för sig. Ingen kan bygga sina helt privata vägar genom skogar och städer. Eller ett helt utbildningssystem för de egna barnens kunskapsresa. Mycket få har resurser att på egen hand finansiera sin ekonomiska trygghet när man blir äldre eller blir sjuk. Men tillsammans kan vi göra just det. Och det finns bara en rimlig utgångspunkt för ett sådant gemensamt, demokratiskt, bygge. På det ordet vilar hela min socialdemokratiska själ och hela mitt socialdemokratiska hjärta. Solidaritet!"

"Vi socialdemokrater tror inte på det nya sorteringssamhället som växer fram i moderaternas Sverige. Vi tror inte på klassamhället – vi hatar det! Klassamhället är vår främsta fiende. Vi vill att Sverige ska vara ett anständigt samhälle. Ett samhälle som utgår från att människor är olika – men jämlika. Ett samhälle som utgår från att vi är starkare tillsammans."

"Låt oss markera det tydligt på vår Jobbkongress: Sverige ska ta den väg som leder framåt. Vi ska uppåt i förädlingskedjan. Framåt i utvecklingskraft. Till bättre jobb och bättre betalda jobb. Till jobb som kräver mer utbildning. Där finns framtidens jobb! Därför ska Sverige konkurrera med kunskap och kompetens – inte med låga löner.
Då behövs också starka fackföreningar och trygghet på arbetsmarknaden.Det är trygga människor, och trygga företag, som vågar.
Framtidens vinnare är de mest kunniga och kreativa, det mest flexibla och förändringsbenägna landet. Jag vet att det kan vara Sverige. Och jag vet att Wanja, Stefan, Ylva, Ella och hela fackföreningsrörelsen håller med om den analysen. Jag tror till och med att det blir svårt att hitta någon i det privata näringslivet som ser annorlunda på det.
Därför ska vi vårda och utveckla vår facklig-politiska samverkan. Därför ska vi stå upp för samverkan mellan parterna på svensk arbetsmarknad! Därför ska vi slåss för kollektivavtalen. För det är detta – och inget annat – som är den svenska modellen!"

"Vi viker aldrig från vård efter behov! Nej till försäkringspatienter i skattefinansierad välfärd. Nej till den borgerliga fria etableringsrätt som är till för att ge valfrihet för producenten.Nej till vårdval Stockholm som ökar skillnaderna i vård mellan stads- och kommundelar.
Vi vill skärpa kvalitetskraven i alla skattefinansierade verksamheter – och de måste vara tydliga. Så att man som utförare vet vad som krävs. Så att man som medborgare vet vad man får. Och så att skattepengar till välfärd också går till välfärd.
Vi vill flytta fokus i välfärden tillbaka från producent till patient. Det är medborgarnas tillgång till välfärd av hög kvalitet på jämlika villkor som vi ska garantera. Det är vår uppgift."

Och, till sist:

"Det är därför jag säger: klarar vi inte jobben så klarar vi inte svensk ekonomi. Och då klarar vi inte välfärden heller. Tre utgångspunkter som jag vill att vi skriver i illröd eldskrift: Jobben först. Skatt efter bärkraft. Välfärd efter behov."

Dessa citat är bara en liten, liten del av ett lysande tal som återigen stärker min övertygelse om att vi är det partiet som bär på den bästa idén för ett samhälle där alla får plats, och alla räknas. Läs hela talet, eller se det här. Ännu ett lysande tal hölls av Norges statsminister Jens Stoltenberg, som också besökte kongressen. Kan tyvärr inte hitta hela hans tal på nätet, men ett sammandrag finns här.

I morgon kommer vi att debattera ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, och mycket mer. SVT 24 sänder mycket från kongressen, och det går också att följa mycket från webben. Dessutom är det många som bloggar från kongressen.
Själv ska jag göra vad jag kan för att skriva något inlägg varje dag, från mitt perspektiv.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Pingat på intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar