söndag 13 februari 2011

Livsfarlig parasit i skogen

Nås precis av nyheten att man hittat dvärgbandmask i en obducerad räv i Bohuslän. Det är oerhört allvarligt.

Dvärgbandmasken är en otäck och livsfarlig parasit som kan orsaka svår sjukdom hos människor. Den smittar genom avföring från djur, och kan smitta om man får i sig bär eller svamp. Det värsta scenariot är att vi inte ska kunna plocka och äta bär direkt från skogen.

Det är också en av anledningarna att vi satsat mycket på till exempel mårdhundsprojektet, för att förhindra smittan från att komma in i landet. det är också en av de frågor som debatteras kring varginförsel, det är viktigt att man klarar av att säkra att de inkommande vargarna inte bär på smittan.

Nu har vi den redan här. Jag hoppas verkligen att smittan är starkt begränsad, och att vi på något vis lyckas stoppa den. Och jag förväntar mig att SVA har eller får de resurser de behöver för att spåra smittan.
Pingat på intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar